Video

"Fondul International De Dezvoltare ABU" (RM)


Vă prezentăm atenției procedura de finanțare a proiectelor în cadrul unui acord de parteneriat cu Consorțiul IABUDF.

1. Principalul (partenerul) trimite o scrisoare consorțiului IABUDF, scrisoarea descrie:

a) un rezumat al proiectului;

b) suma necesară de finanțare;

c) confirmă acordul privind plata cheltuielilor de consultanță;

d) prin sistemul de plată IABUDF (https://pl.abufoundation.com/payment-services/) plătesc 500 euro pentru consultarea și elaborarea proiectului de finanțare;

2. Printr-o scrisoare de răspuns din partea consorțiului, IABUDF confirmă (sau nu confirmă) disponibilitatea de a finanța proiectul și emite o factură de plată pentru consultanță, servicii administrative și acceptare.

3. Principalul plătește costurile de consultanță și administrative pentru proiect 10.000 euro (suma rambursabilă la executarea contractului) în următoarele moduri:

a) prin sistemul de plată IABUDF (https://pl.abufoundation.com/payment-services/);

b) printr-o factură;

c) în baza unui contract de consultanță;

(la indeplinirea cerintelor procedurale se va compensa aceasta taxa administrativa de 10.000 mii euro)

4. Principalul trimite un cec de plată a facturii de 10.000 euro cu scrisoare de disponibilitate pentru a continua tranzacția (LOI). Anexat la scrisoare, Partenerul furnizează Fondului un plan de afaceri pentru Proiect și își confirmă disponibilitatea de a plăti 10-20% din suma proiectului.

5. Principalul și Fondul semnează un Acord (CFA/JV), care stabilește termenii relației dintre părți, inclusiv:

5.1. Pregătirea Principalului de a transfera blocul de acțiuni (pata) de control în favoarea Societății Fondului după primirea primei tranșe din cadrul proiectului.

5.2. Disponibilitatea Fondului de a începe finanțarea proiectului, în termen de 90 de zile de la data primirii fondurilor Principalului (termenele de pregătire a finanțării au fost majorate din cauza situației epidemiologice nefavorabile)

5.3. Condiții pentru retragerea Fondului din tranzacție.

5.4. Termen de finantare 5 — 10 ani.

6. În baza Acordului (CFA/JV), Principalul transferă către Fond 10 -20% din costul proiectului, Fondul IABUDF emite o cambie pentru suma primită.

Servirea dobânzii 3-5% pe an. Finanțare în tranșe în termen de 8 — 12 luni în conformitate cu graficul de finanțare a proiectului.

Salutări Biroul central IABUDF

@FundclubIABUDF