Structura de management

"Fondul International De Dezvoltare ABU" (RM)
  • Fundația Internațională pentru Dezvoltare ABU (IABUDF) a stabilit standarde temeinice de management cu roluri și obligații bine definite care asigură responsabilitate.
  • Președintele Fundației Internaționale pentru Dezvoltare ABU (IABUDF) delege autoritatea directorului general ca reprezentant legal al Fundației internaționale pentru dezvoltare ABU (IABUDF) în relațiile cu terții.
  • Pe baza protocolului din 25.05.2019 și a decretului președintelui fondului, domnul Herman Statyva «International ABU Development Foundation» (IABUDF) deschide un birou reprezentativ al fondului pe teritoriul ______________________sub numele de «International Development Fund ABU» LLC «International ABU Development Foundation» LLC

Președintele IABUDF este pe deplin responsabil de implementarea și gestionarea strategiei International ABU Development Foundation (IABUDF), inclusiv toate deciziile de investiții. Deciziile de investiții se bazează exclusiv pe obiective economice pentru a asigura randamentul financiar pe termen lung.