Tarifele noastre

"Fondul International De Dezvoltare ABU" (RM)

Stimati domni!

Consorțiul IABUDF încetează să ofere consultații gratuite clienților.

 SERVICE — Consultanta:
Introducerea abonamentelor plătite pentru obținerea unei consultări cu încheierea unui acord și emiterea unei facturi pentru prestarea serviciilor la următoarele tarife:

1. Consultare financiară unică prin comunicații prin Internet (fără flux de documente) - 100 euro;

a) Explicarea orală a procedurilor de funcționare ale Consorțiului IABUDF;
b) Clarificarea comunicaţiilor financiare;

2. Consultare financiară unică cu furnizarea unui document (Ciata) - 500 euro;

a) Furnizarea procedurii de lucru a Consorțiului IABUDF pentru proiectul clientului;
b) clarificarea comunicaţiilor financiare;

3. Abonament lunar pentru consultanta financiara cu furnizarea documentelor (Ciata) - 1000 euro; Mai multe detalii:

a) Consultații financiare orale ale abonatului privind activitățile economice curente, consilierea personalului de conducere;
b) Furnizarea procedurii de lucru a Consorțiului IABUDF pentru proiectul clientului;
c) Întocmirea documentelor financiare scrise (Proiect);
d) Întocmirea unui contract financiar;

4. Abonament anual pentru consultanta financiara si management document (Ciata) - 10.000 euro;

a) Furnizarea procedurii de lucru a Consorțiului IABUDF pentru proiectul clientului;
b) Consultarea financiară orală și scrisă a abonatului privind activitățile economice curente, consilierea personalului de conducere;
c) Întocmirea documentelor financiare scrise (Proiect);
d) Alte servicii de consultanta financiara cu intocmirea documentelor insotita;

5. Tranzacții între conturi de pe Burse - 5%;

6. Întocmirea unui contract financiar - 600 euro;

a) Traducerea acordului în limba solicitată a partenerului solicitantului — 300 euro;
b) Întocmirea unui contract non-core — 700 euro;

7. Mentinerea unei tranzactii financiare - 3% din valoarea tranzactiei si plata in avans de 10% din 3% din contractul declarat (cheltuieli administrative);

a) Consultarea financiară orală și scrisă a abonatului privind activitățile economice curente, consilierea personalului de conducere;
b) Întocmirea documentelor financiare scrise (Proiect);
c) Alte servicii de consultanta financiara cu intocmirea documentelor insotita;
d) Explicarea procedurilor de operare ale Consorțiului IABUDF;

8. Plecare pentru o consultatie la birou sau pentru o intalnire intr-o cafenea - 1000 euro;

a) Consultații financiare orale ale abonatului privind activitățile economice curente, consilierea personalului de conducere;
b) Explicarea procedurilor de operare ale Consorțiului IABUDF;
c) Furnizarea modelelor de documente (Proiect);

9. Plecare la consultatie in alt oras, tara - 500 euro pentru fiecare zi, plus cheltuieli de calatorie (de acord cu clientul);

a) Consultarea financiară orală și scrisă a abonatului privind activitățile economice curente, consilierea personalului de conducere;
b) Explicarea procedurilor de operare ale Consorțiului IABUDF;
c) Întocmirea documentelor financiare scrise (Proiect);
d) Alte servicii de consultanta financiara cu intocmirea documentelor insotita;

10. Raspuns scris la solicitarea clientului cu prevederea procedurii - 200 euro;

11. Negocieri la cererea clientului cu un terț prin comunicații prin Internet 15 minute - 200 euro;

12. Insotire si asistenta in managementul documentelor cu Banca - 10.000 euro;

a) Consultarea financiară orală și scrisă a abonatului privind activitățile economice curente, consilierea personalului de conducere;
b) Explicarea procedurilor de operare ale Consorțiului IABUDF;
c) Întocmirea documentelor financiare scrise (Proiect);
d) Alte servicii de consultanta financiara cu intocmirea documentelor insotita;

13. Consultatii psihologice, atitudine pozitiva - costul din complexitatea starii clientului;

14. Selectie de solutii pentru proiectul tau - 10.000 euro;

a) Furnizarea procedurii de lucru a Consorțiului IABUDF pentru proiectul clientului;
b) Consultarea financiară orală și scrisă a abonatului privind activitățile economice curente, consilierea personalului de conducere;
c) Explicarea procedurilor de operare ale Consorțiului IABUDF;
d) Întocmirea documentelor financiare scrise (Proiect);
e) Alte servicii de consultanta financiara cu insotire intocmirea documentelor;

15. Conversatie non-core cu un consultant 15 minute - 150 euro;

16. Folosirea unui interpret pentru consultație 1 oră - 100 euro;

17. Verificarea autenticității documentului financiar de către specialiștii Consorțiului IABUDF - 100 euro;

18. Verificarea instrumentelor financiare în Bancă - 500 EUR;

a) Verificarea unei facturi la Banca — 500 euro;
b) Verificarea swift-ului în Bancă — 500 euro;
c) Verificarea Euroobligațiunilor la Banca — 500 euro;
d) Verificarea RWA la Banca — 500 euro;
e) Verificarea datelor financiare furnizate în Bancă — 500 euro;
f) Verificarea unui cec bancar la Banca — 500 euro;
g) Verificarea instrumentelor MTN, BG/SBLC în Bancă — 500 euro;

19. Emiterea unui instrument bancar contra fondului primit - plata în avans a 1% din suma instrumentului emis;

a) intocmirea unui contract cu un set de documente;

20. Emiterea unui instrument bancar pentru un proiect - plata a 10% din suma instrumentului emis;

a) 3% include costurile administrative pentru emiterea instrumentului;
b) plata 7% pentru închirierea bunului;