Subfinanțarea proiectelor

"Fondul International De Dezvoltare ABU" (RM)

Consorțiul IABUDF, vă oferim o procedură de finanțare suplimentară în cadrul unui acord de parteneriat comun pentru implementarea proiectului planificat:

1) Principalul (partenerul) trimite o scrisoare de intenție pentru a începe o tranzacție (LOI) în această scrisoare este descrisă; scopul și o scurtă descriere a proiectului, cu indicarea băncii garant. Anexat scrisorii, societatea partenera furnizeaza un extras din contul corporativ privind disponibilitatea fondurilor, in care se indica suma care asigura emisiunea SBLC/BG. Suma fondurilor trebuie să fie de cel puțin 10% din suma solicitată pentru a finaliza proiectul atribuit.

2) Consorțiul IABUDF acceptă proiectul executabil, iar banca de garanție prezentată își confirmă oficial disponibilitatea de a accepta SBLC/BG de la bancă în sumă de __, se trimite un eșantion (SBLC/BG) din instrumentul bancar acceptat ca răspuns.

3) Principalul (partenerul) trimite de la banca de garantare la detaliile specificate ale destinatarului RWA/Pre-Advice Swift-799 (Anexa A/B) în valoare de _ (cu eșantionul de instrument bancar atașat)

Prin acord cu beneficiarul, Principalul (partenerul) trimite băncii o scrisoare (BCL) cu o scrisoare de pregătire a eșantionului (Anexa C/B).

4) Semnarea unui acord de parteneriat (CFA/JV), în baza căruia Principalul (partenerul) emite un instrument bancar SBLC/BG prin trimiterea Swift-760 (Anexa A/B) pentru suma specificată ___. După finalizarea primei etape de finanțare primirea primului transfer, Principalul (partenerul) transferă procedural un pachet de control al companiei în valoare de cel puțin 60% către societatea fondului.

După finalizarea procedurilor:

5) Începerea finanțării în 90 de zile conform programului stabilit.

Atenţie!!! Atenție la procentul fix pentru deservirea fondurilor împrumutate, utilizarea termenilor este ajustată numai după îndeplinirea paragrafului 3.

6) Atunci când partenerii din parteneriat convin asupra unei rambursări, cota-parte a societății poate fi anulată proprietarului.

Procentul aproximativ de deservire este de 3-5% din plățile anuale în tranșe în 8-12 luni, termenul de utilizare a fondurilor este de 5-10 ani.